Tarieven

Verwijzingen

U kunt met of zonder verwijzing van huisarts of specialist bij ons terecht. De consultatiebureau-arts of schoolarts kan ook adviseren contact met ons op te nemen.

Tarieven

TC de Stap werkt op restitutiebasis. De facturen die we u sturen dient u rechtstreeks aan ons te betalen. U kunt vervolgens de nota naar uw zorgverzekeraar sturen en via restitutie geld terugkrijgen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw verzekering, het kan zijn dat u een beperkt aantal behandelingen vergoed krijgt of een eigen bijdrage moet betalen. Als de hulpvraag vanuit school komt via intern begeleider of orthopedagoog, kan de behandeling vanuit een zorgarrangement vergoed worden. Zorgarrangementen worden door de school aangevraagd en de facturen worden via school geregeld.

Voor 2019 zijn de tarieven Psychomotorische Kindertherapie als volgt :

Individuele therapieën

  •           oriënterend gesprek per telefoon is gratis
  •           intake aan huis €70,00
  •           behandelsessie  PMKT  € 70,00 per sessie inclusief oefenmateriaal voor thuis en kort overleg tussen behandelingen door.
Groepsbegeleiding

Prijs is afhankelijk van groepsgrote en locatie. Offerte op aanvraag.

Voorbeelden van groepsbegeleiding zijn:

  •  Rots en water training    
  •  Sherborne bewegingsgroep
  •  Griefelen voor gezinnen

Verzekeringsvoorwaarden veranderen regelmatig u bent daarom zelf verantwoordelijk voor het nakijken van u polis om te weten voor welke vergoedingen u in aanmerking komt.

Registratienummers:

Van de beroepsvereniging: FVB  106013 NVPMKT

AGB De Stap 90065576

KVK 72352434