PGB

De Stap bied naast therapie ook individuele begeleiding meestal vergoed vanuit een PGB.
Deze begeleiding is bedoeld voor kinderen en hun ouders die uitdagingen ervaren in het dagelijkse leven. De begeleiding kan een nazog traject zijn na een behandel periode om het geleerde in de therapie in de thuis situatie concreet te maken, maar kan ook zonder behandeltraject worden ingezet. 
Begeleiding is gericht om nieuwe gewoontes aan te leren en deze passend te maken voor het gezin, waardoor er minder stress situaties ontstaan in het gezin en de stresssituaties die er zijn beter gehanteerd kunnen worden. Te denken valt aan omgaan met autisme binnen het gezin omgaan met boosheid, band versterken tussen de gezinsleden, zelfredzaamheid van de cliënt bevorderen en meer.

Samen met ouders wordt bepaald wat nodig is en met behulp van het buurtteam/gemeente kan dan een PGB worden aangevraagd.